Ginekologi za mladostnice

Zdravstveni dom Tolmin

  • Prešernova 6/a, 5220 Tolmin; p.p. 66
  • Telefon: 05 388 11 20
  • E-naslov: [email protected]
  • http://www.zd-tolmin.si/