Ginekologi za mladostnice

Zdravstveni dom Ljubljana Vič - Rudnik

  • Šestova 10, 1000 Ljubljana
  • Telefon: (01) 2004-500
  • E-naslov: [email protected]
  • http://www.zd-lj.si/zdlj/