Ginekologi za mladostnice

Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor, lokacija Vošnjakova

  • Vošnjakova 2-4, 2000 Maribor
  • Telefon: (02) 22 86427 ali (02) 22 86 423
  • E-naslov: [email protected]
  • http://www.zd-mb.si/?id=681