Psihologi in psihiatri za otroke in mladostnike

ZD Šiška: Specialistična ambulanta za otroško psihiatrijo

Vesna Markič Dekleva, dr. med., specialistka psihiatrije

  • Derčeva 5, 1000 Ljubljana
  • Telefon: (01) 5815-306
  • E-naslov: [email protected]
  • http://www.zdlj.si/zdlj/index.php?option=com_zdravniki&view=zdravniki&enota=401&dejavnost=337&Itemid=823