Svetovalni centri

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.V Svetovalnem centru so zaposleni psihologi, pedopsihiatri, defektologi, pedagogi, logopedi in socialni delavci.

  • Gotska 18, 1000 Ljubljana
  • Telefon: 01 583 75 00
  • E-naslov: [email protected]
  • http://www.scoms-lj.si/