Svetovalni centri

Dnevni center za otroke in mladostnike: Mladinsko središče Vič

Pomoč otrokom in mladostnikom pri učenju, svetovanje pri težavah z vrstniki ali starši, varno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, svetovanje družinam mladostnikov